Liên hệ

 

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hoà Thành

Địa chỉ: thôn Phước Bình Bắc, xã Hoà Thành, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 02573.565.020

Email: htxhoathanh.donghoa@gmail.com