CLB KHUYẾN NÔNG HTX TỔ CHỨC SINH HOẠT THÁNG 7/2022.

Chiều ngày 06/7/2022 CLB Khuyến nông HTX tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 7, tham dự hội nghị lần này có 25 đồng chí hội viên là đại diện cho các hội đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn xã.

Chủ trì hội nghị: Ông Nguyễn Bá Tạo – Phó Giám Đốc HTX, Chủ nhiệm CLB khuyến nông thông qua báo cáo sơ kết một số nhiệm vụ đã thực hiện trong tháng 6 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 7/2022. Trong tháng vừa qua HTX tổ chức hướng dẫn bà con thành viên gieo sạ hết toàn bộ diện tích trên địa bàn xã Hoà Thành, thời gian gieo sạ từ 01/6-15/6/2022.

Ông: Nguyễn Bá Tạo – Phó giám đốc chủ trì cuộc họp

Để đảm bảo công tác chống hạn và tưới tiêu vụ hè thu năm 2022, HTX đã đôn đốc việc triển khai việc tu tảo, nạo vét kênh mương của đội thuỷ nông. Bên cạnh đó, trong tháng 7/2022 HTX tổ chức chia diện tích máy cày giai đoạn 5 năm, từ vụ Đông xuân năm 2022-2023 đến hết vụ hè thu năm 2027. CLB khuyến nông thường xuyên thăm đồng kiểm tra tình hình sâu bệnh và có thông báo kịp thời trên đài truyền thanh xã để thông báo cho bà con thành viên được biết, đồng thời nghiêm cấm diệt chuột bằng điện dưới mỗi hình thức, HTX có bán hỗ trợ cạm bán nguyệt cho bà con để diệt chuột.

Một số hình ảnh sinh hoạt CLB Khuyến nông

Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *