HỘI NGHỊ TOẠ ĐÀM NGÀY THÀNH LẬP HTX (11/4/1946-11/4/2024)

Thực hiện công văn số 171/BTVLMHTVN-TTTT ngày 18/3/2024 của Ban thường vụ LM HTX Việt Nam về việc tuyên truyền Tháng hành động vì HTX năm 2024. Thiết thực chào mừng 78 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã và 13 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày Hợp tác xã 11/4.

Trên cơ sở công văn số 55/LMHTX-VP ngày 28/3/2024 Về việc tuyên truyền tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 của Liên minh HTX tỉnh Phú Yên;

Sáng ngày 11/4/2024 HTX Hoà Thành tổ chức buổi toạ đàm về các nội dung: (1) Tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề: “Vì sự phát triển bền vững của HTX”. (2) Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023  của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20/BQ/TW; Luật HTX năm 2023; Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; các chỉ, Nghị quyết của tỉnh về phát triển KTTT, HTX. Trong đó chú trọng ý  nghĩa 02 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ngày 11/4/1946 và ngày 11/4/1964) viết về HTX).

Dự buổi toạ đàm có đầy đủ các đ/c trong Cấp uỷ chi bộ HTX, HĐQT-Ban giám đốc, Ban kiểm soát, đội trưởng, đội phó thuỷ nông cùng toàn thể cán bộ HTX. Ông Phạm Đức Hậu Giám đốc HTX chủ trì buổi toạ đàm đã thông qua đề cương tuyên truyền tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 của Liên minh HTX Việt Nam.

Buổi toạ đàm này là dịp để toàn thể cán bộ HTX hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của phong trào HTX trên thế giới và tại Việt Nam, vị trí vai trò nòng cốt của hệ thống LM HTX Việt Nam trong hệ thống phát triển KTTT. Đặc biệt, trong năm 2024 HTX Hoà Thành được BCH Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen về danh hiệu Ngôi sao HTX năm 2024 “CoopStar Award 2024” về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. Thành tích này có được là do sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực trong thời gian qua của tập thể bà con thành viên và cán bộ HTX, cũng là HTX duy nhất trong toàn tỉnh vinh dự nhận giải thưởng này.

Dưới đây là một hình ảnh tại buổi toạ đàm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *