HỘI THẢO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc trồng lúa nhằm tăng thu nhập cho người nông dân ở xã Hoà Thành nói chung cũng như thành viên HTX Hoà Thành nói riêng và bảo vệ  môi trường, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát […]

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU HOẠCH LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2022-2023, PHƯƠNG HƯỚNG VỤ HÈ THU NĂM 2023

Được sự thống nhất của HĐQT, sáng ngày 09/5/2023, Hội đồng theo dõi thu hoạch lúa vụ Đông xuân năm 2022-2023 tổ chức tổng kết thu hoạch  lúa vụ Đông Xuân năm 2022-2023 nhằm để đánh giá những kết quả đạt được, những điểm còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân hạn chế để […]

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THUỶ NÔNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG VỤ HÈ THU NĂM 2023

Được sự thống nhất của HĐQT, chiều ngày 14/04/2023 đội thuỷ nông HTX tiến hành hội nghị tổng kết  công tác thuỷ nông vụ Đông Xuân năm 2022-2023 nhằm đánh giá lại những mặt đạt được, những tồn tại và nguyên nhân để triển khai phương hướng vụ Hè thu năm 2023. Về dự hội […]

TOẠ ĐÀM NGÀY THÀNH LẬP HTX VIỆT NAM 11/4

Thực hiện công văn số 200/LMHTXVN-TTTT, ngày 17/3/2023 Về việc kỷ niệm 77 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam – 11/4 của Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam; Căn cứ công văn số 52/LMHTX-VP ngày 29/3/2023 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày HTX Việt Nam – 11/4 của Liên minh […]

CLB KHUYẾN NÔNG HTX TỔ CHỨC SINH HOẠT THÁNG 04/2023

Chiều ngày 06/04/2023 CLB Khuyến nông HTX tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 04, tham dự CLB lần này có 23 đồng chí hội viên là đại diện cho các hội đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn xã. Chủ trì hội nghị: Ông Nguyễn Bá Tạo – Phó Giám Đốc HTX, Chủ […]

HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU HOẠCH LÚA VỤ 3/2023.

Chiều ngày 20/03/2023 tại HTX DV NN TH Hoà Thành tổ chức họp Hội đồng theo dõi thu hoạch lúa vụ 3/2023 triển khai phương hướng và nhiệm vụ trong công tác thu hoạch sắp tới. Về tham dự buổi họp có: Ông Mai Tấn Lý – Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã […]

CLB KHUYẾN NÔNG HTX TỔ CHỨC SINH HOẠT THÁNG 03/2023.

Chiều ngày 06/03/2023 CLB Khuyến nông HTX tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 03/2023, tham dự CLB lần này có 22 đồng chí hội viên là đại diện cho các hội đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn xã. Chủ trì hội nghị: Ông Nguyễn Bá Tạo – Phó Giám Đốc HTX, Chủ […]