ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HTX HOÀ THÀNH NHIỆM KỲ II (2023 – 2028).

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 20/4/2022 của LĐLĐ thị xã về tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở  tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thị xã Đông Hoà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 08/8/2022 của LĐLĐ thị xã hướng dẫn công tác nhân […]

CLB KHUYẾN NÔNG HTX TỔ CHỨC SINH HOẠT THÁNG 02/2023.

Chiều ngày 06/02/2023 CLB Khuyến nông HTX tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 02, tham dự CLB lần này có 25 đồng chí hội viên là đại diện cho các hội đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn xã. Chủ trì hội nghị: Ông Nguyễn Bá Tạo – Phó Giám Đốc HTX, Chủ […]

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN HTX HOÀ THÀNH LẦN 5 NHIỆM KỲ I (2019- 2023)

Để thực hiện Luật HTX số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện công văn số 676/TCKH ngày 14/12/2022 của Phòng TCKH thị xã Đông Hoà V/v Đại hội thường niên năm 2022, báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện chế độ báo […]

HTX HOÀ THÀNH TỔ CHỨC KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM 2022

Thực hiện công văn số 676/TCKH ngày 14/12/2022 của phòng Tài chính Kế hoạch TX. Đông Hoà V/v Đại hội thường niên năm 2022, báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo HTX. Được sự thống nhất của UBND xã Hoà Thành, sáng ngày 02/01/2023 HTX tổ chức kiểm kê […]

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BHYT, BHXH TỰ NGUYỆN TẠI HTX DV NN TH HOÀ THÀNH LẦN THỨ 2.

HTX DV NN TH HOÀ THÀNH LẦN THỨ 2. BHYT và BHXH là chính sách của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện, là một trong những chính sách an sinh xã hội quan […]

HTX HOÀ THÀNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DIỆT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2022-2023.

Thực hiện công văn số 6856/UBND-KT của UBND TX. Đông Hoà ngày 10/11/2022 về việc hướng dẫn sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2022-2023. Để hạn chế chuột cắn phá nhằm bảo vệ mùa màng cho vụ Đông Xuân năm 2022-2023, HTX Hoà Thành triển khai kế hoạch bỏ bã diệt chuột trên toàn […]

“CHƯƠNG TRÌNH NGÀY BÁN HÀNG TRỰC TIẾP” MUA PHÂN NHẬN QUÀ TẠI HTX HÒA THÀNH

Để tri ân đến bà con nông dân trên địa bàn xã Hòa Thành suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ HTX trong việc sử dụng phân bón Phú Mỹ phục vụ sản xuất. Chiều ngày 09/12/2022 tại trụ sở HTX Hòa Thành, Tập đoàn Phân bón NPK Phú Mỹ đã phối […]

CLB KHUYẾN NÔNG HTX TỔ CHỨC SINH HOẠT THÁNG 12/2022

Chiều ngày 06/12/2022 CLB Khuyến nông HTX tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 12, tham dự CLB lần này có 26 đồng chí hội viên là đại diện cho các hội đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn xã. Chủ trì buổi sinh hoạt: Ông Nguyễn Bá Tạo – Phó Giám Đốc HTX, […]