HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2023-2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT  TRỒNG TRỌT LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2024

Thực hiện công văn số 2781/UBND-KT, ngày 07/5/2024 của UBND TX. Đông Hoà V/v chuẩn bị sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu 2024. Chiều ngày 09/5/2024, HTX Hoà Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất trồng trọt lúa vụ Đông Xuân năm 2023-2024 và triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt lúa vụ Hè Thu năm 2024.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Mai Tấn Lý – TUV, Bí thư Đảng uỷ xã và ông Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch UBND xã, cùng toàn thể cấp uỷ chi bộ, trưởng phó 6 thôn, Hội Nông dân xã Hoà Thành.

Ông Phạm Đức Hậu–Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX thông qua báo cáo tổng kết sản xuất trồng trọt lúa vụ Đông Xuân năm 2023-2024 và kế hoạch sản xuất trồng trọt lúa vụ Hè Thu năm 2024. Theo đó, vụ Đông Xuân năm 2023-2024 được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ-UBND xã Hoà Thành nên cơ bản công tác sản xuất trồng trọt lúa vụ Đông Xuân năm 2023-2024 cơ bản đạt được nhiều thắng lợi, trong đó NSBQ vụ 3/2024 đạt 82,01 tạ/ha (tính cả 15ha diện tích sản xuất lúa thổ).

Ông Phạm Đức Hậu – Giám đốc HTX thông qua báo cáo tổng kết sản xuất trồng trọt lúa vụ Đông Xuân năm 2023-2024 và kế hoạch sản xuất trồng trọt lúa vụ Hè Thu năm 2024.

Để triển khai lịch sản xuất lúa vụ Hè thu năm 2024, HTX đã ban hành Hướng dẫn số 06/HD-HTX ngày 08/5/2024 Về việc chuẩn bị các điều kiện để sản xuất lúa vụ Hè thu 2024. Theo đó, lịch sản xuất lúa  vụ Hè thu năm 2024 được tổ chức gieo sạ toàn diện tích 736,7192 ha, thời gian gieo sạ từ ngày 01/6-10/6/2024 (nhằm ngày 25/4-05/5 Âm lịch), trong đó một số giống lúa được cơ cấu sản xuất trong vụ gồm: ĐV108, ML232, ML213, Đài thơm 8, Hương Châu, PY8, PY10…

Thay mặt UBND xã Hoà Thành ông Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch UBND xã và ông Mai Tấn Lý – Bí thư Đảng uỷ xã đã có một số phát biểu chỉ đạo trong hội nghị liên quan đến công tác sản xuất lúa trong vụ Hè Thu 2024. Ông Phạm Đức Hậu Giám đốc HTX tiếp thu ý kiến chỉ đạo đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và toàn thể cán bộ tham dự Hội nghị.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch xã phát biểu ý kiến chỉ đạo trong hội nghị
Ông Mai Tấn Lý – Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu ý kiến chỉ đạo trong hội nghị

Trần Đắc Nghị 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *