HTX HOÀ THÀNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BỎ BÃ DIỆT CHUỘT VỤ HÈ THU NĂM 2024

Thực hiện công văn số 3096/UBND-KT của UBND thị xã Đông Hòa ngày 17/5/2024 về tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt. Kế hoạch số 10/KH-HTX ngày 26/4/2024 của HTX Hoà Thành về bỏ bã diệt chuột sản xuất lúa vụ Hè thu năm 2024.

Chiều ngày 29/5/2024, HTX Hòa Thành đã tiến hành triển khai công tác bỏ bã diệt chuột nhằm giảm thiểu tình trạng chuột cắn phá mùa màng vụ Hè thu năm 2024 của bà con thành viên HTX.

Triển khai kế hoạch bỏ bã diệt chuột lần này, HTX sử dụng thuốc diệt chuột sinh học trộn đều với lúa mồi. Nhân lực được HTX huy động toàn đội thủy nông tiến hành bỏ bã trên toàn diện tích sản xuất của bà con nông dân, tập trung chủ yếu ở nơi gò cao, nơi có chuột thường xuyên ẩn náu.

Bên cạnh đó, HTX còn cung ứng “Cạm bán nguyệt” với mức giá hỗ trợ nhằm giúp cho bà con nông dân chủ động cũng như nâng cao hiệu quả hơn trong công tác diệt chuột, đảm bảo hiệu quả vụ Hè thu năm 2024, đồng thời khuyến cáo bà con thành viên không được diệt chuột bằng kích điện dưới mọi hình thức.

Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *