HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU HOẠCH LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2023-2024.

Được sự thống nhất của HĐQT, chiều ngày 28/9/2023, Hội đồng theo dõi thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2023 tổ chức tổng kết thu hoạch nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những điểm còn tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân hạn chế để rút kinh nghiệm thực hiện trong vụ […]

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THUỶ NÔNG VỤ HÈ THU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2023-2024

Được sự thống nhất của HĐQT, chiều ngày 08/9/2023 đội thuỷ nông  HTX tiến hành hội nghị tổng kết  công tác thuỷ nông vụ Hè Thu 2023 nhằm đánh giá lại những mặt đạt được, những việc còn tồn tại và nguyên nhân để triển khai phương hướng vụ Đông Xuân năm 2023-2024. Về tham […]

CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG SINH HOẠT THÁNG 9/2023

Được sự thống nhất của HĐQT, sáng ngày 05/9/2023 Câu lạc bộ Khuyến nông HTX tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2023.  Dự buổi sinh hoạt có các ông bà trong HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, toàn thể cán bộ HTX cùng với 24 hội viên từ các Ban, Ngành Đoàn thể của địa […]

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH SẢN XUẤT TRÌNH DIỄN GIÔNG LÚA ML232 TẠI HTX HOÀ THÀNH, T.X ĐÔNG HOÀ

Được Sở nông nghiệp và PTNT Phú Yên chọn làm địa điểm Hội thảo, Chiều ngày 31/8/2023 HTX Hoà thành tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất trình diễn giống lúa ML 213. Về tham dự hội thảo có Ông Nguyễn Khắc Tân – Phó Giám đốc trung […]

HTX HOÀ THÀNH TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG THEO DÕI THU HOẠCH LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2023

Sáng ngày 21/08/2023 HTX tổ chức họp Hội đồng theo dõi thu hoạch lúa vụ 8/2023 nhằm để đảm bảo chất lượng cho công tác thu hoạch. Dự và chỉ đạo hội nghị có Bà Mai Thị Ngọc Xuyến – Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã Hoà Thành và ông Nguyễn Văn Trường, P. […]

CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG HTX HOÀ THÀNH SINH HOẠT THÁNG 8/2023

Được sự thống nhất của HĐQT, sáng ngày 04/8/2023 Câu lạc bộ Khuyến nông HTX tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 8/2023. Dự buổi sinh hoạt có ông Phạm Đức Hậu – Giám đốc HTX, các ông bà trong HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, toàn thể cán bộ HTX cùng với 26 hội viên […]

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ THUẬT CANH TÁC; PHÒNG, TRỪ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BVTV AN TOÀN, HIỆU QUẢ TRÊN CÂY LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND thị xã Đông Hoà về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ thuật canh tác; phòng, trừ một số đối tượng dịch hại trên cây trồng và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả trên cây lúa […]

CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG SINH HOẠT THÁNG 7/2023

Được sự thống nhất của HĐQT, sáng ngày 06/7/2023 Câu lạc bộ Khuyến nông HTX tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 7/2023. Dự và chỉ đạo trong buổi sinh hoạt có ông Phạm Đức Hậu, giám đốc HTX, các ông bà trong HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, toàn thể cán bộ HTX cùng với […]

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2022-2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VỤ HÈ THU NĂM 2023

Thực hiện công văn số 2458/UBND-KT của UBND TX. Đông Hoà ngày 12/5/2023 về việc chuẩn bị sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu 2023. Sáng ngày 19/5/2023, HTX Hoà Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân năm 2022-2023 và triển khai kế hoạch sản xuất […]