ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN HTX LẦN 1, NHIỆM KỲ II (2024-2028)

Thực hiện công văn số 926/TCKH ngày 08/12/2023 của Phòng TCKH TX. Đông Hoà V/v Đại hội thành viên thường niên năm 2023, báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo HTX. Được sự thống nhất của Đảng ủy-UBND xã Hòa Thành,  sáng ngày 19/01/2024 HTX Hoà Thành long trọng tổ chức Đại hội ĐBTV lần 1, nhiệm kỳ II (2024-2028).

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có:

Bà Lê Thị Kim Hoà, Trưởng phòng hỗ trợ KTTT-Liên minh HTX tỉnh Phú Yên.

Ông Ngô Viết Hải, UVBTV Thị uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo-Giám đốc Trung tâm chính trị Đông Hoà

Ông Mai Tấn Lý, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND xã Hoà Thành.

Bà Mai Thị Ngọc Xuyến, PBT Thường trực Đảng uỷ xã Hoà Thành.

Ông Đoàn Phú Hữu, PBT Đảng uỷ-Chủ tịch UBND xã Hoà Thành.

Quang cảnh Đại hội

Các đại biểu trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN xã, các ban, ngành đoàn thể của xã. Đại biểu nguyên là Bí thư Đảng uỷ xã, chủ tịch UBND xã qua các thời kỳ cùng các đại biểu nguyên là Chủ nhiệm, giám đốc các HTX đông tây Hoà Thành qua các thời kỳ. Đại biểu cấp uỷ chi bộ, trưởng phó 6 thôn, phóng viên Đài truyền thanh TX. Đông Hoà về dự và đưa tin cùng 200 đại biểu thành viên đại diện cho 3.211 hộ thành viên của HTX về dự đông đủ. Ông Phạm Đức Hậu giám đốc HTX, T/M Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu thành viên HTX lần 1, nhiệm kỳ II (2024-2028). Đại hội báo cáo kết quả SXKD-DV năm 2023, phương án SXKD-DV năm 2024 và tổng kết phương án SXKD-DV nhiệm kỳ I (2019-2023). Theo đó, năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình hoạt động SXNN và hoạt động kinh doanh của HTX còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ, nắng hạn, giá cả vật tư phân bón mặt dù có giảm nhưng còn cao hơn so với những năm trước đây, đặc biệt là ảnh hưởng tình hình sâu bệnh hại lúa, nhất là tình hình bọ xít đen hút chích gây hại trên cây lúa đã làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả trong SXNN của thành viên và HTX. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng uỷ-UBND xã  Hoà Thành các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2023 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể: TỔNG THU đạt 4.109.875.209 đồng, tăng 0,24% so với kế hoạch, LỢI NHUẬN SAU THUẾ đạt 937.427.515 đồng, tăng 0,38% so với kế hoạch, PHÂN PHỐI LÃI CHO THÀNH VIÊN đạt 169.796.627 đồng, tăng 0,27% so với kế hoạch đề ra. Riêng nếu tính trong toàn nhiệm kỳ. Mức tăng BÌNH QUÂN mỗi năm đối với TỔNG THU đạt 14%, LỢI NHUẬN SAU THUẾ bình tăng tăng 36,3% và PHÂN PHỐI LÃI CHO THÀNH VIÊN tăng 7,7% mỗi năm. NSBQ trong năm 2023 tính luôn diện tích đấ thổ đạt 154tạ/ha, trong đó NSBQ vụ 3 đạt 78,70 tạ/ha, NSBQ vụ 8 đạt 75,31 tạ/ha, đạt 96,25% so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng 11.662,52 tấn (trong đó tổng sản lượng vụ 3 đạt 5.945,03 tấn, vụ 8 đạt 5.717,49 tấn).

Ông Phạm Đức Hậu giám đốc HTX, T/M Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bà Lê Thị Kim Hoà, Trưởng phòng hỗ trợ KTTT-Liên minh HTX tỉnh Phú Yên, ông Ngô Viết Hải, UVBTV Trưởng ban Tuyên giáo thị uỷ, giám đốc Trung tâm chính trị thị xã Đông Hoà và ông Mai Tấn Lý, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND xã Hoà Thành. Các đ/c lãnh đạo đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích, những kết quả đạt được của HĐQT HXT trong năm 2023 cũng như trong nhiệm kỳ I (2019-2023). Bên cạnh đó, cũng chỉ rõ những tồn tại, yếu kém và đề xuất các giải pháp đề nghị HĐQT HTX nhiệm kỳ mới tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ II (2024-2028).

Ông Phạm Đức Hậu T/M đoàn chủ tịch đã tiếp thu và cảm ơn các ý kiến chỉ đạo và bổ sung vào các văn bản, nghị quyết của HTX để thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tại Đại hội ông Phạm Đức Hậu đã giải trình các ý kiến mà bà con thành viên đã kiến nghị trong thời gian trù bị tại các thôn và ý kiến trực tiếp tại hội trường. Đại hội đã nghe, thống nhất cao và biểu quyết các báo cáo, tờ trình đoàn chủ tịch đã thông qua. Ông Nguyễn Văn Trường, PCT UBND xã T/M Đoàn chủ tịch làm công tác nhân sự bầu cử HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc và chức danh Trưởng ban kiểm soát HTX trong nhiệm kỳ II (2024-2028). Đại hội lần này đã bầu ra HĐQT với 3 thành viên: ông Phạm Đức Hậu trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, bà Huỳnh Thị Kim Trúc và ông Nguyễn Bá Tạo trúng cử thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc HTX. Ban kiểm soát được bầu ra với 3 thành viên gồm: Ông Trần Bình Nguyên trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát cùng 2 thành viên bán chuyên trách là ông Dương Văn Bê và ông Phan Ngọc Nhựt.

Ông Trần Bình Nguyên -TB. Kiểm soát thông qua báo cáo tổng kết kiểm kê tài sản và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Bà Huỳnh Thị Kim Trúc – Phó giám đốc HTX thông qua báo cáo SXKD-DV năm 2023, phương án SXKD-DV năm 2024 và kết quả SXKD-DV nhiệm kỳ I(20219-2024).
Bà Lê Thị Kim Hoà – trưởng phòng hỗ trợ Phát triển KTTT, LM HTX tỉnh Phú Yên phát biểu ý kiến chỉ đạo tạo Đại hội.
Ông Ngô Viết Hải – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị TX Đông Hoà phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.
Ông Mai Tấn Lý -TUV- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HDND xã Hoà Thành phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, ông Phạm Đức Hậu phát biểu hứa hẹn trước Đại hội đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể lãnh đạo các cấp, bà con thành viên và Đại hội thành viên đã tin tưởng, tín nhiệm HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ này. HĐTQ và BKS nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy năng lực, sở trường để lãnh đạo HTX phát triển hơn trong năm 2024 cũng như cả nhiệm kỳ II (2024-2028). Tại Đại hội lần này, HĐQT HTX đã khen thưởng 4 tập thể và 33 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành viên lần 1, nhiệm kỳ II (2024-2028) và kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

Ông nguyễn Văn Trường – PCT UBND xã T/M đoàn chủ tịch làm công tác nhân sự
Ông Nguyễn Văn Thống – Tổ trưởng bầu cử quán triệt thể lệ bầu cử
Bà con thành viên tổ chức bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội
Lãnh đạo Đảng uỷ -UBND xã Hoà Thành tặng hoa chúc mừng HĐQT – Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2024-2028)
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2024-2028) ra mắt bà con thành viên HTX
Ông Phạm Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX tặng bằng khen cho uỷ nhiệm thu HTX
Hội đồng quản trị tặng bằng khen cho thuỷ nông viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *