HỌP TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THEO DÕI THU HOẠCH LÚA VỤ 3/2024

Được sự thống nhất của Đảng uỷ-UBND xã Hoà Thành, sáng ngày 14/03/2024 HTX tổ chức họp Hội đồng theo dõi thu hoạch lúa vụ 3/2024 nhằm triển khai một số nhiệm vụ cho công tác thu hoạch lúa vụ 3/2024.

Về tham dự và chỉ đạo buổi họp có: Ông Mai Tấn Lý – Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ và ông Nguyễn Văn Trường – P.Chủ tịch UBND xã Hoà Thành. Cùng vơi cán bộ nông thôn mới, Chủ tịch Hội Nông dân và các ông bà là trưởng, phó 6 thôn, uỷ nhiệm thu HTX cùng toàn thể cán bộ ban nghành HTX.

Ông Nguyễn Bá Tạo, Phó giám đốc HTX chủ trì cuộc họp, thay mặt HĐQT HTX  thông qua nội dung các báo cáo về phương hướng và nhiệm vụ trong công tác thu hoạch lúa vụ 3/2024.

Ông Nguyễn Bá Tạo – Phó giám đốc HTX chủ trì cuộc họp thông qua nội dung báo cáo

Theo đó, vụ 3/2024 HTX dự kiến tổ chức ký kết hợp đồng với số lượng máy gặt dạo động từ 82-84 máy, tuỳ vào tình hình thực tế. HTX thu tiền bảo chứng 2.000.000 đồng/máy, thu tiền hợp đồng 1.200.000 đồng/máy. Đối với quy định giá cắt dao động từ 110.000 đồng – 170.000 đồng/sào, chủ máy và chủ ruộng phải thống nhất giá trước khi đưa máy xuống gặt. Trong đó, để chủ động điều máy gặt đảm bảo thời gian, HTX quy định chủ ruộng chủ động thường xuyên thăm đồng và thông báo trước cho HTX hoặc các thành viên trong hội đồng theo dõi thu hoạch 03 ngày để HTX chủ động điều động máy đảm bảo thời gian, HTX sẽ triển khai thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh xã về các thông tin liên quan đến công tác thu hoạch vào đầu tháng 4/2024.

Tại cuộc họp có 3 ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với nội dung về phương, hướng và nhiệm vụ mà HTX đã đề ra, đồng thời đề nghị HTX chủ động quán triệt các chủ máy gặt cần chú ý tu sửa, bảo dưỡng máy gặt đảm bảo thời gian và chất lượng khi thu hoạch.

Ông Trịnh Văn Liêm – Bí thư thôn Phước Bình Nam phát biểu ý kiến trong cuộc họp

T/M UBND xã, ông Nguyễn Văn Trường Phó chủ tịch UBND xã đề nghị các thành viên trong Hội đồng theo dõi thu hoạch lúa tiếp tục quan tâm, phối hợp với HTX và tuyên truyền bà con thành viên thực hiện tốt công tác hoạch lúa vụ 3/2024. Bên cạnh đó, đề nghị HTX chú trọng việc tổ chức hợp đồng chặt chẽ với máy gặt, đảm bảo gặt tránh thất thoát lúa, nâng cao chất lượng vụ mùa cho bà con thành viên.

Ông Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo trong cuộc họp

Ông Nguyễn Bá Tạo chủ trì cuộc họp gửi lời cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Trường, tiếp thu ghi nhận để triển khai trong thời gian tới và giải trình các ý kiến trong cuộc họp.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc họp./

Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *