HỌP TỔNG KẾT PHƯƠNG ÁN NĂM 2021, TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN VỤ 3/2022 VÀ TRIỂN KHAI HỌP HỘI ĐỒNG THEO DÕI THU HOẠCH LÚA VỤ 3/2022

Sáng ngày 10/03/2022 tại HTX DV NN TH Hoà Thành tổ chức họp Tổng kết phương án năm 2021, triển khai phương hướng năm 2022 và họp Hội đồng theo dõi thu hoạch lúa vụ 3/2022.

Về tham dự buổi họp có:

  • Đ/c  Mai Thị Ngọc Xuyến – P. Bí thư thường trực Đảng uỷ Xã Hoà Thành.
  • Đ/c Nguyễn Văn Trường – P. Chủ tịch UBND xã Hoà Thành.

Cùng với các đồng chí là cán bộ nông thôn mới, đ/c Chủ tịch Hội Nông dân của xã và các đ/c là trưởng, phó 6 thôn, uỷ nhiệm thu HTX và toàn thể cán bộ ban nghành HTX.

Đ/c Phạm Đức Hậu: Chủ tịch HĐQT – Giám đốc HTX chủ trì cuộc họp thay mặt HĐQT HTX  thông qua nội dung các báo cáo tổng kết công tác thu năm 2021, phương án thu và công tác thu hoạch vụ 3/2022.

Đ/C Phạm Đức Hậu: Chủ Tịch HĐQT – Giám Đốc HTX thông qua nội dung báo cáo tổng kết

Tham dự cuộc họp có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi liên quan đến công tác thu phương án và công tác thu hoạch của HTX, cơ bản các ý kiến thống nhất cao với các nội dung của các báo tổng kết, và đề nghị HTX theo dõi kiểm tra giám sát các hoạt động thu hoạch để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Ông Dương Văn Bê – Trưởng Ban Mặt Trận Thôn Lộc Đông phát biểu ý kiến trong cuộc họp
Ông Nguyễn Văn Thống – Bí Thư Thôn Phước Lộc 2 phát biểu ý kiến trong cuộc họp

Đ/c Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch UBND xã đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp: Đề nghị toàn thể các đồng chí trong hội đồng theo dõi thu hoạch phối hợp với HTX triển khai tốt trong công tác theo dõi thu hoạch vụ 3/2022 và cũng đề nghị các d/c uỷ nhiệm thu cố gắng hoàn thành tốt công tác thu trong thời gian tới.

Đ/C: Nguyễn Văn Trường – Phó Chủ Tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp

Thay mặt HĐQT ông Phạm Đức Hậu – Giám đốc HTX gửi lời cảm đến ý phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Trường, tiếp thu ghi nhận để triển khai trong thời gian tói và giải trình các ý kiến trong cuộc họp. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30phut cùng ngày, cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh trong cuộc họp

                                                                                                      Người viết bài

                                                                                                      Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *