HTX HOÀ THÀNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DIỆT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG VỤ HÈ THU NĂM 2022

Thực hiện công văn số 2272/UBND-KT của UBND TX. Đông Hoà ngày 27/4/2022 về việc tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất; Công văn số 138/UBND của UBND xã Hoà Thành ngày 10/5/2022 về việc tăng cường công tác phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất. HTX DV NN TH Hoà Thành triển khai kế hoạch bỏ bã diệt chuột trong vụ Hè thu năm 2022.

Để hạn chế chuột cắn phá nhằm bảo vệ mùa màng cho vụ Hè thu năm 2022, HTX Hoà Thành triển khai kế hoạch bỏ bã diệt chuột trên toàn diện tích HTX. Theo đó, kế hoạch bỏ bã diệt chuột trong Hè thu năm 2022 được HTX triển khai 02 đợt, trong đó: Đợt 1 được tiến hành vào chiều ngày 02/6/2022 tại diện tích phía Tây HTX và đợt 2 được tiến hành vào chiều ngày 03/6/2022 tại diện tích phía Đông HTX.Bên cạnh đó, HTX còn tổ chức bán cạm bán nguyệt với mức giá hỗ trợ giảm 1.000 đồng/cái so với giá mua vào để giúp bà con thành viên diệt chuột.

Trước đó 03 ngày, HTX đã có thông báo về việc triển khai bỏ bã diệt chuột trên Đài truyền thanh xã nhằm thông báo bà con nhân dân biết để không chăn thả gia súc, gia cầm.

Dưới đây là một số hình ảnh về triển khai công tác bỏ bã diệt chuột trong vụ Hè thu năm 2022.

Thành viên HTX mua cạm bán nguyệt diệt chuột

Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *