HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THUỶ NÔNG VỤ HÈ THU NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023

Được sự thống nhất của HĐQT, sáng ngày 19/10/2022 đội thuỷ nông HTX tiến hành hội nghị tổng kết  công tá thuỷ nông vụ Hè Thu năm 2022 nhằm đánh giá lại những mặt đạt được, những tồn tại và nguyên nhân đông thời triển khai một số nhiệm vụ trong công tác tưới tiêu vụ Đông Xuân năm 2022-2023.

Chủ trì hội nghị: Ông Đinh Văn Chín, đội trưởng Thuỷ nông và Ông Đinh Số đội phó thuỷ nông. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch UBND xã Hoà Thành, Đ/C Phạm Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX, các đ/c trong HĐQT, Ban kiểm soát, các bộ môn HTX, đại biểu trạm Kênh nam cùng 34 Thuỷ nông viên của HTX.

 Đ/c Đinh Văn Chín đội trưởng thuỷ nông thông qua báo cáo tổng kết công tác thuỷ nông vụ Hè Thu năm 2022 và phương hướng vụ Đông xuân năm 2022-2023. Theo đó báo cáo đã đánh giá được những kết quả đạt được trong vụ Hè Thu năm 2022, mặc dù vụ Hè Thu thời tiết nóng nắng nhưng chưa có diện tích nào bị khô hạn cục bộ, công tác tưới tiêu được đội thuỷ nông chú trọng thực hiện tốt chưa có diện tích nào bị khô hạn cục bộ. Đồng thời phương hướng tưới tiêu vụ Đông Xuân tới được đội Thuỷ nông trú trọng, đề ra thời gian tiến hành tu tảo nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023. Hội nghị lần này đội Thuỷ nông đề xuất kiến nghị HĐQT HTX tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí tu tảo nạo vét kênh mương cho đội thuỷ nông. Tại hội nghị đội Thuỷ nông đã tiến hành bầu chọn 12 thuỷ nông viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tưới tiêu trong năm 2022, và đề nghị HĐQT có kế hoạch khen thưởng vào dịp cuối năm tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên HTX.

Ông Đinh Văn Chín – Đội trưởng thuỷ nông thông qua báo cáo tổng kết trong hội nghị

Thay mặt UBND xã Hoà Thành, ông Nguyễn Văn Trường đã tuyên dương về những thành tích đạt được của đội Thuỷ nông trong vụ Hè Thu năm 2022 đồng thời đề nghị đội Thuỷ nông tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới nhằm phục vụ tốt công tác SXNN cho bà con thành viên HTX. Đòng thời, đề nghị HĐQT HTX tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và quan tâm nhiều hơn đến công tác tưới tiêu của đội Thuỷ nông, báo cáo kịp thời cho UBND xã đến những hoạt động tưới tiêu khi cần thiết để đảm bảo hoạt động SXNN của bà con thành viên HTX.

Ông Nguyễn Văn Trường – Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Thành phát biểu chỉ đạo trong hội nghị

Thay mặt HĐQT HTX ông Nguyễn Bá Tạo thống nhất các nội dung trong bản tổng kết của đội Thuỷ nông của vụ Hè Thu năm 2022 và  chỉ đạo thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong vụ Đông Xuân năm 2022-2023.

Ông Phạm Đức Hậu – Giám đốc HTX phát biểu chỉ đạo trong hội nghị
Ông Nguyễn Bá Tạo – Phó Giám đốc HTX phát biểu giải trình các ý kiến trong hội nghị

Tại hội nghị ông Đinh Số đội phó Thuỷ nông đã giải trình và trao đổi một số ý kiến liên quan đến công tác tưới tiêu tại 3 thôn: Phước Lộc 1, Phước Lộc 2, Phú Lễ đồng thời nhắc nhở đội Thuỷ nông tại khu vực phía đông sớm ra quân tu tảo để đảm bảo cho bà con gieo sạ giống lúa dài ngày trong vụ Đông Xuân. Ông Đinh Văn Chín, chủ trì hội nghị tiếp thu và ghi nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã, HĐQT HTX và giải trình một số ý kiến của Thuỷ nông viên trong hội nghị.

Ông Đinh Số – Đội phó Thuỷ nông phát biểu ý kiến giải trình trong hội nghị

Một số hình ảnh trong hội nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *