HTX HOÀ THÀNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DIỆT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2022-2023.

Thực hiện công văn số 6856/UBND-KT của UBND TX. Đông Hoà ngày 10/11/2022 về việc hướng dẫn sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2022-2023. Để hạn chế chuột cắn phá nhằm bảo vệ mùa màng cho vụ Đông Xuân năm 2022-2023, HTX Hoà Thành triển khai kế hoạch bỏ bã diệt chuột trên toàn diện tích HTX. Theo đó, kế hoạch bỏ bã diệt chuột trong Đông Xuân năm 2022-2023 được HTX triển khai vào chiều ngày 08/12/2022.

Trước đó HTX triển khai thông báo số 74/TB-HTX ngày 30/11/2022 về việc thông báo bỏ bã diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 đến toàn thể bà con thành viên để chủ động trong việc chăn thả gia súc tránh bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, HTX còn tổ chức bán cạm bán nguyệt với mức giá hỗ trợ giảm 1.000 đồng/cái so với giá mua vào để giúp bà con thành viên diệt chuột.

Dưới đây là một số hình ảnh về triển khai công tác bỏ bã diệt chuột trong vụ Hè thu năm 2022.

Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *