TỔNG KẾT KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA HTX DV NN TH HOÀ THÀNH

Được sự thống nhất của Đảng uỷ – UBND xã Hoà Thành, Sáng ngày 08/01/2022 tại hội trường HTX DV NN Th Hoà Thành tổ chức tổng kết kiểm kê tài sản năm 2021. Tham dự buổi kiểm kê tài sản năm 2021, đại diện UBND xã có Ông Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế. Cùng với các đồng chí là trưởng phó 06 thôn và trưởng ban CTMT các thôn trên địa bàn xã. Chủ trì công tác kiểm kê tài sản năm 2021, Ông Trần Bình Nguyên – Trưởng ban kiểm soát HTX triển khai các nôi dung liên quan. Để thuận lợi trong công tác kiểm kê, Hội đồng kiểm kê đã chia thành hai tổ gồm: Tổ kiểm kê tái sản lưu động và tổ kiểm kê tài sản cố định.
(Ông Trần Bình Nguyên – TB. Kiểm Soát chủ trì buổi tổng kết kiểm kê năm 2021)

Qua hai ngày làm việc kiểm kê tài sản HTX. Hội đồng thống nhất với toàn bộ số liệu nêu trên, sao kê đúng thực tế đã kiểm kê.

( Tổ kiểm kê tài sản lưu động)

( Tổ kiểm kê tài sản cố định)

Công tác kiểm kê kết thúc  vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 10/01/2022 Hội đồng kiểm kê tài  sản năm 2021 của HTX thống nhất với toàn bộ số liệu  nêu trên. Qua công tác kiểm kê Hội đồng kiểm kê đã đề nghị HĐQT HTX tiếp tục  đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 06/CT UBND của tỉnh Phú Yên ngày 28/04/2010 về tăng cường công tác thu hồi nợ đọng  của HTX vì nguồn vốn bị thành viên chiếm dụng quá nhiều và tiếp tục quản lý, sử dụng các tài sản cố định còn lại hiểu quả.

Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *