Author Archives: admin

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp hòa thành (Đông Hòa):

Hướng tới xây dựng các mô hình chuỗi giá trị Ở khu vực kinh tế tập thể (KTTT), các HTX nông nghiệp hiện nay đã tái cơ cấu, hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tuy nhiên, số HTX hoạt động hiệu quả thật sự, có lãi để chia cho xã viên là không nhiều. […]

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hoà Thành (Phú Yên) thực hiện tốt vai trò của HTX

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hoà Thành có trụ sở: Thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành được hợp nhất từ HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hoà Thành được hợp nhất từ HTX dịch vụ nông […]