ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN HTX HOÀ THÀNH LẦN 5 NHIỆM KỲ I (2019- 2023)

Để thực hiện Luật HTX số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện công văn số 676/TCKH ngày 14/12/2022 của Phòng TCKH thị xã Đông Hoà V/v Đại hội thường niên năm 2022, báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo HTX. Được sự thống nhất của Đảng uỷ-UBND xã, sáng ngày 09/01/2023 HTX Hoà Thành tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2022, tổng kết tình hình kiểm kê thanh quyết toán và báo cáo tài chính năm 2022 và đề ra một số nội dung phương hướng trong năm 2023.

Tham dự Đại hội có:

Phía Tỉnh: Ông Phạm Trọng Yêm – UVBTV Phó chủ tịch LM HTX tỉnh Phú Yên.

Phía Thị xã:

Ông Ngô Viết Hải – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo thị uỷ – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TX. Đông Hoà .

Phía địa phương:

. Ông Mai Tấn Lý –  Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND xã

. Ông Nguyễn Trãi  – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã

            Cùng các đ/c thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN xã, các đồng chí là Bí thư chi bộ, trưởng phó 6 thôn trên địa bàn xã, đại biểu cán bộ NTM và Chủ tịch Hội nông dân xã cùng 200 đại biểu là thành viên chính thức của HTX về tham dự Đại hội đông đủ.

Ông Phạm Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT, GĐ HTX chủ trì Đại hội T/M Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình bày trước Đại hội. Theo đó: năm 2022 HTX còn chịu nhiều yếu tố bất lợi cho hoạt động SXNN, nắng hạn ở vụ Hè thu và mua lũ ở vụ Đông Xuân làm nhiều diện tích bị hư hại, thêm vào đó giá cả vật tư, phân bón tăng cao làm tăng chi phí sản xuất của thành viên. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, lãnh đạo Đảng uỷ-UBND xã Hoà Thành, năm 2022 HTX đã hoàn thành nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong hoạt động SXKD, cụ thể: TỔNG THU trong năm 2022 đạt 4.051.185.125 đồng, vượt 17,61% so với kế hoạch đề ra, LỢI NHUẬN SAU THUẾ đạt 961.085.522 đồng, vượt 0,16% so với kế hoạch, tổng TIỀN LÃI CỔ PHẦN chi trả cho thành viên HTX trong năm tăng 5,34% so với cùng kỳ năm ngoái. HTX đề ra chỉ tiêu thực hiện trong năm 2023 với TỔNG THU trong năm dự kiến 4.105.000.000 đồng, chỉ tiêu về LỢI NHUẬN SAU THUẾ dự kiến đạt 969,2 triệu đồng, tổng lãi cổ phần chi trả cho thành viên trong năm ước đạt 169,2 triệu đồng.

Ông Phạm Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT, GĐ HTX chủ trì Đại hội T/M Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc.

Ông Trần Bình Nguyên – Trưởng ban kiểm soát T/M Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả kiểm kê, thanh quyết toán năm 2022, báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022, phương hướng ban kiểm soát trong năm 2023 trước Đại hội.

Ông Trần Bình Nguyên – Trưởng ban kiểm soát T/M Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả kiểm kê, thanh quyết toán năm 2022.

Bà Huỳnh Thị Kim Trúc – T/M Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội về kiểm điểm của hoạt động HĐQT HTX năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. Nội dung kiểm điểm đã đánh giá được sự nỗ lực và thành tích đạt được của HĐQT trong năm 2022. Điểm nhấn đối với thành tích của HĐQT HTX trong năm 2022 là đã hoàn thành việc xây dựng sản phẩm chủ lực của địa phương, cụ thể là sản phẩm Gạo chất lượng Hoà Thành đã được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, xếp hạng 3 sao. Đồng thời nổi bậc những điểm còn hạn chế, những thiếu sót còn tồn tại trong năm 2023 và những giải pháp khắc phục trong năm tới.

Bà Huỳnh Thị Kim Trúc – Phó giám đốc T/M Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội về kiểm điểm của hoạt động HĐQT HTX năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo trong Đại hội ông Phạm Trọng Yêm – UVBTV Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phú Yên và ông Nguyễn Trãi – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Thành ghi nhận thành tích và nỗ lực của HTX trong năm qua và có một số chỉ đạo đề nghị HTX tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2023. Theo đó, lãnh đạo đề  nghị HĐQT HTX tiếp tục nỗ lực xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu của sản phẩm Gạo chất lượng Hoà Thành đã được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao.

Ông Phạm Trọng Yêm – UVBTV Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phú Yên phát biểu chỉ đạo trong Đại hội.
Ông Nguyễn Trãi – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Thành phát biểu chỉ đạo trong Đại hội

Thay mặt chủ tịch đoàn Ông Phạm Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chi lãnh đạo. Tại Đại hội HTX đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho 4 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm. Bà Nguyễn Thị Minh Quyên T/M thư ký Đoàn thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu thành viên lần 5 nhiệm kỳ I (2019-2023), Thành viên tham dự Đại hội đã thống nhất  biểu quyết 100% các nội dung trong Nghị quyết.

Bà Nguyễn Thị Minh Quyên – Kế toán HTX T/M thư ký Đoàn thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu thành viên lần 5 nhiệm kỳ I (2019-2023)

Ông Phạm Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX thay mặt đoàn chủ tịch đọc diễn văn bế mạc Đại hội  đại biểu thành viên HTX lần 5 nhiệm kỳ I (2019-2023) diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày. Dưới đây là một số hình ảnh trong Đại hội.

Trần Đắc Nghị

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *