HTX HOÀ THÀNH TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG THEO DÕI THU HOẠCH LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2023

Sáng ngày 21/08/2023 HTX tổ chức họp Hội đồng theo dõi thu hoạch lúa vụ 8/2023 nhằm để đảm bảo chất lượng cho công tác thu hoạch.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Bà Mai Thị Ngọc Xuyến – Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã Hoà Thành và ông Nguyễn Văn Trường, P. Chủ tịch UBND xã Hoà Thành cùng các ông/bà là trưởng, phó 6 thôn, uỷ nhiệm thu HTX và toàn thể cán bộ ban nghành HTX. Ông Nguyễn Bá Tạo Phó Giám đốc HTX chủ trì cuộc họp, thay mặt HTX  thông qua nội dung phương hướng trong công tác thu hoạch lúa vụ Hè thu năm 2023, theo đó vụ Hè thu 2023 HTX tổ chức chia diện tích cho 86 máy, quy định mức giá thu hoạch từ 110.000 đồng-180.000 đồng/sào, đối với những diện tích ngã, sình lún có mức giá gặt cao thì chủ ruộng và chủ máy phải thoả thuận trước khi xuống gặt.

Ông Nguyễn Báo Tạo – Phó giám đốc HTX thông qua nội dung công tác thu hoạch lúa vụ 8/2023

HTX khuyến cáo bà còn thành viên nên chủ động thống nhất mức giá trước khi để máy xuống gặt, đồng thời thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình lúa chín báo trước HTX hoặc trưởng, phó thôn thời gian thu hoạch trước 3 ngày để HTX chủ động trong công tác điều máy.

Tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến phát biểu, trong đó liên quan đến mức giá thu hoạch đối với những diện tích lúa ngã, ý kiến liên quan đến việc chủ ruộng không chịu mở lối, ý kiến liên quan đến hợp đồng với những máy đảm bảo chất lượng…. Ông Nguyễn Văn Trường PCT UBND xã và bà Mai Thị Ngọc Xuyến T/M Đảng uỷ xã phát biểu chỉ đạo một số ý kiến trong cuộc họp, đề nghị các thành viên trong Hội đồng theo dõi thu hoạch phối hợp chặt chẽ với HTX để điều hành tốt công tác thu hoạch, nhằm mang lại chất lượng cao nhất cho bà con thành viên.

Ông Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch xã phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp
Bà Mai Thị Ngọc Xuyến – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp

Ông Nguyễn Bá Tạo chủ trì cuộc họp phát biểu cảm ơn ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo xã và Đảng uỷ, đồng thời giải trình các ý kiến liên quan cuộc họp.

Một số hình ảnh trong cuộc họp

Trần Đắc Nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *